Jana Přidálková

Matka 3 dětí , 21, 20 a 10 let. Spoluorganizátorka dětských akcí pořádaných v Nedvědici v letech 2009 – 2012 a organizátorka “Svátku světel” pořádaného k potěše malých i velkých účastníků. Organizátorka a spolu-vystavovatelka tradiční velikonoční a vánoční výstavy, konajících se v zasedací místnosti úřadu městyse Nedvědice. Původní profesí ekonom manager. Floristka, žačka předního floristy v české republice mistra floristy pana Milana Dopity, spoluautorka kytic a vazeb Miss ČR 2003, této profesi se nyní věnuje jako OSVČ.

Kontakt 775/977 465

Ve volnočasovém centru Freedom Art připravuji tyto kurzy:

Žádná událost není k dispozici