Skip to main content

Komunitní a volnočasové centrum Freedom Art

Smysluplné využití volného času dětí i dospělých v Nedvědici u Brna.

V rámci mnoha pravidelných i jednorázových aktivit ctíme původní myšlenku obsaženou již v samotném názvu centra, tedy svobodu a volnost umění.

Akce a kroužky
1. pololetí školního roku 2023/2024

Workshopy k volbě profese (kariérový rozvoj žáků a jejich rodičů)

Workshopy k volbě profese (kariérový rozvoj žáků a jejich rodičů)

2. listopadu 2023 - 11. ledna 2024

3 setkání s dětmi + 1 setkání s rodiči v uvedené termíny vždy od 17:00 do 19:00.  U zájemců z...

Detail akce

Lukostřelba

Lukostřelba

25. září 2023 - 24. června 2024

Každé pondělí od 16:00 do 17:00. Aktivita zaměřená na střílení z luku instinktivní – bojovou a loveckou technikou. Naučíme vás...

Detail akce

Šikovné ručičky

Šikovné ručičky

25. září 2023 - 26. ledna 2024

Každé pondělí od 15:00 do 16:00. Je důležité, aby děti nejen v mladším školním věku měly dostatek podnětů pro rozvoj jemné i hrubé ...

Detail akce

Naše mise

Prioritou centra je poskytnout prostor pro kvalitně strávený volný čas. Díky tomu je v naší obci pamatováno na prevenci sociálně patologických jevů, které se jinak v souvislosti s dospívající mládeží mohou objevit. Velkým plusem je také sbližování dětí z různých škol s širokého okolí.

Co nabízíme dětem

Pro děti všech věkových kategorií jsou připraveny rozmanité volnočasové aktivity – výtvarné, pohybové, hudební, jazykové, dramatické, literární. Velké oblibě se těší také pravidelné příměstské tábory či jednorázové akce.

Co nabízíme dospělým

Dospělým a seniorům nabízíme pohybové lekce, pěvecký sbor, během roku pořádáme semináře, workshopy a sousedská setkávání.