Skip to main content
Seznam akcí

Šikovné ručičky

12. února 2024 - 7. června 2024

Vhodné pro: děti od 7 do 11 let

Každé pondělí od 15:00 do 16:00.

Je důležité, aby děti nejen v mladším školním věku měly dostatek podnětů pro rozvoj jemné i hrubé  motoriky stejně jako pro rozvoj své kreativity, fantazie a pracovní dovednosti. V Šikovných ručičkách budou děti pracovat s rozličným materiálem i rozličnými postupy.

Šikovné ručičky

Vede:

Místo konání
Freedom Art
Nedvědice 247, Nedvědice, 592 62
Zobrazit na mapě

Cena:

0,00 Kč

Za jedno pololetí garantujeme minimálně 10 (v případě tance 2× týdně 20) odučených lekcí za pololetí. Maximum odučených lekcí za pololetí je 14 (v případě tance 2× týdně 30).

Registrace na akci

Šikovné ručičky

Registrace jsou uzavřeny.