Skip to main content

Příprava na maturitu, přijímací zkoušky a doučování

V rámci individuálních či skupinových lekcí nabízíme přípravu na státní maturitu, přijímací zkoušky na střední školy i víceletá gymnázia a doučování z českého jazyka, matematiky a angličtiny.

Příprava na státní maturitu z českého jazyka a literatury

Příprava na státní maturitu z českého jazyka a literatury

V rámci individuálních lekcí nabízíme komplexní přípravu na státní maturitu z českého jazyka a literatury. Společně prohloubíme vaše znalosti z literární a stylistické teorie a pomůžeme vám zorientovat se v problematice jednotlivých úloh didaktických testů společnosti CERMAT.

Přípravu na maturitní zkoušku z českého jazyka vede:
 • Bc. Kristýna Čermáková, která je absolventkou Univerzity Hradec Králové (obor český jazyk a dějepis se zaměřením na vzdělávání). V současné době dokončuje tento obor i v magisterském studijním programu. Se stejným typem doučování má bohaté zkušenosti.
Termín:
 • dle konkrétní domluvy
Věková skupina:
 • pro studenty 3. a 4. ročníku středních škol
Cena:
 • 200 Kč / 60 min. individuální lekce
 • 150 Kč / 60 min. skupinová (max. 2)
Mám zájem

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy i víceletá gymnázia

V rámci individuálních lekcí nabízíme komplexní přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka na střední školy i víceletá gymnázia. V jednotlivých lekcích se budeme věnovat typům úloh v didaktických testech společnosti CERMAT a SCIO a vysvětlíme si, jak nejefektivněji tyto testy zvládnout. Zároveň se v případě potřeby zaměříme na problematické jevy v gramatice, literatuře i stylistice a budeme se snažit o jejich bezproblémové pochopení a zvládnutí.

Přípravu na přijímací zkoušky vede:
 • Bc. Kristýna Čermáková, která je absolventkou Univerzity Hradec Králové (obor český jazyk a dějepis se zaměřením na vzdělávání). V současné době dokončuje tento obor i v magisterském studijním programu. Se stejným typem doučování má bohaté zkušenosti.
 • Ondřej Vitula – matematický nadšenec ?
Termín:
 • dle konkrétní domluvy
Věková skupina:
 • žáci 5. nebo 7. ročníku ZŠ (příprava na víceletá gymnázia)
 • žáci 9. ročníku ZŠ
Cena:
 • 200 Kč / 60 min. individuální lekce
 • 150 Kč / 60 min. skupinová (max. 2)
Mám zájem

Doučování z českého jazyka, matematiky a angličtiny

Nabízíme individuální či skupinové doučování z předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk (konverzace).

 • Doučování pro Český jazyk vede Bc. Kristýna Čermáková
 • Doučování pro Matematiku vede Ondřej Vitula – matematický nadšenec ?
 • Doučování pro Anglický jazyk – konverzaci vede Samuel Šulc
Termín:
 • dle konkrétní domluvy
Věková skupina:
 • děti od 3. třídy ZŠ
 • studenti SŠ
Cena:
 • 200 Kč / 60 min. individuální lekce
 • 130 Kč / 60 min. skupinová (max. 3)
Mám zájem