Skip to main content

Naší prioritou je poskytnout prostor pro kvalitně strávený volný čas.

Díky tomu je v naší obci Nedvědice pamatováno na prevenci sociálně patologických jevů, které se jinak v souvislosti s dospívající mládeží mohou objevit.

Velkým přínosem je sbližování dětí z různých škol z širokého okolí. Celkově dění ve volnočasovém centru Freedom Art přispívá k vytváření estetických hodnot u malých i velkých návštěvníků. Je zde poskytnut prostor pro společné trávení času dětí a rodičů, v rámci kterého se utužují a prohlubují rodinné vazby.

01

Přínos

Jsme Freedom Art

Snad každý člověk se občas zamýšlí nad tím, jak naložit s volným časem. Ráda bych Vám představila volnočasové centrum, které je od září 2014 k dispozici pro všechny děti, teenagery i dospělé z Nedvědice a okolí pod názvem Freedom Art. Anglický název v sobě ukrývá vyjádření toho, co je pro nás důležité, a to svoboda a volnost umění.

Petra Glosr Cvrkalová

Za tým lektorů Freedom Art
Mgr. Petra Glosr Cvrkalová

Co nabízíme dětem

Pro děti všech věkových kategorií jsou připraveny po celý rok pravidelné rozmanité volnočasové aktivity – výtvarné, pohybové, hudební, jazykové, dramatické, literární. Průběžně jsou také dětem nabízeny akce jednorázové – Masopust, Čarodějnice, Mikulášská nadílka, divadelní představení apod. Velké oblibě se těší také pravidelné příměstské tábory pořádané v letních měsících.

Rodičům dětí na 1. stupni ZŠ v Nedvědici nabízíme službu bezpečného přesunu na kroužek. V praxi to znamená, že lektorka vyzvedne dle domluvy s rodiči a vedením ZŠ Nedvědice děti před družinou a bezpečně je dovede na jejich zájmovou aktivitu.

Co nabízíme ostatním

Pro dospělé přináší centrum také pestrou nabídku mnoha volnočasových aktivit. K výběru je možnost z několika pohybových lekcí, navštěvovat je možné také pěvecký sbor. Dvakrát do měsíce se v komunitním centru schází evangelická skupina vedená paní farářkou z Prosetína. Mezi velmi oblíbené aktivity patří relaxační zvuková koupel s gongem. Během roku jsou také pořádány komunikační semináře s názvem Šťastný rodič, šťastné dítě. Prostor je dán také seniorům, kteří se v centru pravidelně setkávají nad různými tématy.

Prostory Freedom Art Centra

Centrum má dvě prostorné třídy (cca 52 m2) – hudební a výtvarnou – obě s podlahovým vytápěním. Většina výuky kroužků tanečních, literárních, relaxačních atd. se totiž odehrává vsedě na zemi a nám jde především o to, aby našim malým i velkým návštěvníkům bylo u nás příjemně a zbytečně se nenachladili.

Pronájem prostor pro soukromé akce

Nabízíme i pronájem prostor pro soukromé akce (oslavy, soustředění, workshopy, semináře apod.). K dispozici je profiaudio sestava, promítací plátno, flipchart, tabule aj. Cena dle dohody a využití techniky. Dotazy zodpovíme na naší mailové adrese info@freedomart.cz

02

Další aktivity

Pro podporu dětí a mládeže

V rámci možností podporujeme  i charitativní projekty. Především se jedná o podporu Nadačního fondu Vrba, který poskytuje praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. Centrum Freedom Art poskytuje prostory pro pořádání akcí NF Vrba, jako jsou například semináře s názvem Setkání pod Vrbou.