Skip to main content

Online doučování

Potřebují vaše děti pomoci s úkolem z Českého jazyka nebo matematiky? Nebo potřebují dovysvětlit učivo z vlastivědy, dějepisu, přírodovědy či biologie?

Online doučování

Lektoři Freedom Art centra nabízí pomoc s úkoly a školními povinnostmi prostřednictvím online doučování. Neváhejte, napište nám na info@freedomart.cz a domluvíme se na konkrétním čase pro doučování prostřednictvím video-hovoru. Moderní technologie nám umožní spojení a společně se nám jistě přes video hovor podaří zvládnout vše, co do školy potřebujete.

Mám zájem o online doučování