Skip to main content

Zpracování a ochrana osobních údajů

Freedom Art z.s. se sídlem Nedvědice 247, 592 62, IČ: 03305007, uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje své služby v oblasti komunitního a volnočasového centra a pořádání zájmových koužků a akcí:
 • Jméno a příjmení
 • Věk dítěte
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb poskytne

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty v rámci plnění smlouvy, jsou zpřístupněny správci a zpracovatelům OÚ.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel:
 • Poskytovatel hostingových služeb
 • Externí dodavatelé správy a vývoje webových stránek
 • Účetní kancelář
Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

Na e-mailovou adresu mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné si vyžádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.