Skip to main content
Projekt

Podpora komunitního života na území MAS Zubří země v období 2023-2026

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000085 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora komunitního života a dále podpora sociálně ohrožených skupin na území MAS Zubří země v letech 2023 – 2026. V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na širokou veřejnost, dobrovolníky, neformální pečující, zástupce místní samosprávy, rodiny s dětmi i seniory.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Spolufinancováno Evropskou Unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky