Skip to main content
Projekt

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČINNOST ZAPSANÉHO SPOLKU FREEDOM ART
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Zubří země pro období 2014-2020.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova