Projekt

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČINNOST ZAPSANÉHO SPOLKU FREEDOM ART
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Zubří země pro období 2014-2020.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova