Skip to main content

Projekt Příměstské tábory v Nedvědici

Příměstské tábory v Nedvědici jsou realizovány na základě výzvy MAS Zubří země. Jsou připraveny pro děti na území MAS Zubří země a jsou koncipovány jako podpora pro rodiče v zaměstnání, aby bylo o jejich děti postaráno v době jarních a letních prázdnin.

Týdenní příměstské tábory jsou připravovány vždy tematicky tak, aby vyhovovaly všem věkovým skupinám od 6 do 15 let, a to jak pro děvčata, tak i pro chlapce. Pod vedením metodika volného času a práce s dětmi vytváří lektoři kreativní náplň příměstských táborů. Hodinová dotace přímé činnosti s dětmi na týdenním příměstském táboře je 45 hod.

Realizace projektu bude ukončena: 30. 4. 2022
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010353

Na projekt je poskytována finanční podpora od: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR