Skip to main content

Projekt Prorodinné aktivity v Nedvědici

Projekt je připraven v rámci dotačního titulu MPSV – Rodina v oblasti výzvy Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství. Všechny tyto aktivity připravené v rámci tohoto projektu mají jeden společný cíl a to předcházení negativních jevů, které mohou narušit fungování rodin. Aktivity jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie. Jednou z hlavních motivací je posilování mezigeneračních vztahů. Takovou aktivitou jsou například tzv. sousedská posezení nebo aktivity v rámci klubu seniorů, do kterých jsou zapojovány i mladší generace. Cílem je odhalit bariéry komunikačních dovedností a odstranění na základě sdílení stejného tématu různými rodinami. Na platformě sousedského setkávání za účelem udržení tradic dochází ke sdílení mnoha problému v otázkách komunikačních dysfunkcí rodiny, špatného zdravotního stylu, finanční nestability rodin apod.

Projekt také cílí na možnost poskytnout rodinám prostor jak kvalitně a aktivně strávit společně čas. Z toho důvodu jsou volena témata seminářů a přednášek. Hlavní snahou je udržet atraktivitu témat, které rodiny zajímají či momentálně řeší. Semináře jsou vždy vedeny lektory, kteří jsou odborníky na daná témata.  Jde např. o odborníky na partnerskou, mezigenerační komunikaci, posilování rodičovských kompetencí, zdravý životní styl, (zne)užívání a IT technologií a virtuálního prostoru, základní právní povědomí, orientace v sociálním dávkovém systému atd.

Realizace bude ukončena: 12/2023
Číslo projektu: 19546

Na projekt je poskytována finanční podpora od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí.