Skip to main content

Děkujeme partnerům

Partneři Freedom Art
Všem našim partnerům, spolupracujícím společnostem i jednotlivcům velmi děkujeme za pomoc a podporu volnočasového a komunitního centra Freedom Art v Nedvědici.

Některé akce Freedom Art centra vznikly za podpory Městyse Nedvědice.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program ZaměstnanostMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR podporují Příměstské tábory v Nedvědici CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010353

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR