Skip to main content
Projekt

VENKOVNÍ MOBILIÁŘ PRO KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKTIVITY CENTRA FREEDOM ART je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Zubří země pro období 2014-2020.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova